Else Søjmark: “Landsbyklyngen ”Landet i Midt” skal styrke sammenholdet i landsbyerne”

Indlæg tilsendt til redaktionen af Else Søjmark (S), formand for Kultur- og Udviklingsudvalget Norddjurs Kommune

Kultur- og udviklingsudvalget fik på møde den 14. august en status på landsbyklynge projektet ”Landet i Midt”. Udvalget besluttede den 20. februar 2017 at imødekomme en ansøgning fra initiativgruppen om medfinansiering  til projektet med baggrund i gruppens ansøgning om optagelse i Landsbyklyngesamarbejdet *

Otte landsbyer er med i den klynge i Norddjurs, som nu er optaget i projektet, der skal udvikle samarbejder på tværs af landsbyerne. Det er Gjerrild, Ørum, Fannerup/Ginnerup, Fjellerup, Bønnerup Strand og by, Stenvad, Ramten og Glesborg.

Landsbyklyngerne skal vise nye veje til, hvordan samarbejde mellem flere landsbyer kan skabe grundlag for at styrke livet på landet.  Landsbyklyngen ”Landet i Midt” er sammenfaldende med ”bybånd midt”, som er fastlagt i kommunens udviklingsstrategi samt kommuneplanen.

Klyngesamarbejdet vil bl.a. have fokus på

  • styrkelse af foreningslivet
  • synliggørelse af byernes potentiale og kvaliteter
  • større sammenhængskraft landsbyerne imellem
  • forbedrede transportmuligheder
  • øget indsats for tiltrækning af tilflyttere

Den nye landsbyklynge vil være med til at give landsbylivet øget kvalitet og styrke sammenholdet mellem borgerne i de små landsbyer og også på tværs mellem landsbyerne.  Samtidig vil et stærkt lokalt engagement og fællesskab bidrage til at gøre vore landsbyer mere attraktive og synlige for nye tilflyttere.

Jeg glæder mig fortsat meget til at følge projektets udvikling og resultater – og den vidensdeling, der vil kunne følge i kølvandet.

Nørre Djurs Tidende bringer meget gerne indlæg der bliver sendt til os på noerredjurstidende@gmail.com – vi forholder os dog retten til at redigere dem, og lover ikke at alting bliver bragt. Der vil altid være en redaktionel overvejelse omkring relevans og  indhold.

Adam Bindslev

Adam flyttede til Ørum i 2006. Arbejder til dagligt i Semiosis Formidling ApS og beskæftiger sig med fotografi, video, journalistik og digital formidling. Lettere afhængig af sociale medier.