Nyt fra Landsbyklyngen – Midt i Norddjurs nyheder

Nørre Djurs Tidende bringer løbende nyt fra Landsbyklyngeinitiativet Midt I Norddjurs. Her er sidste nyt fra november 2017.

Folket​ ​Former-møde​ ​blev​ ​afholdt​ ​d.​ ​8.​ ​nov.​ ​i​ ​Stenvad​ ​Mosebrugscenter.

Næsten 70 borgere fra alle dele af klyngen dukkede op med stor lyst til at høre om klyngen og komme med gode ideer ☺ Efter et oplæg fra proceskonsulenten om landsbyklynger, faciliterede han
en proces, hvor der blev arbejdet med nye ideer og gamle ideer fra sidste Folket Former-møde. Der blev bl.a. arbejdet med Kulturcafé på Mosebruget, en økologisk landsby, et socialøkonomisk
projekt med undervisning i selvforsyning, en fælles have, en fælles kommunikationsplatform, erhvervsfællesskaber, mobilitetsbegrebet – om det at kunne komme rundt og det at tænke sig ind i
et større fællesskab end egen landsby, cykelstier, flere aktiviteter for unge, som f.eks. et knallertværksted og meget mere.

7-8 nye personer meldte sig også til at bidrage med den fælles koordinering, borgerinddragelse og kommunikation omkring projektet.

De mange ideer bliver samlet med ideerne fra sidste Folket Former-møde i et fælles “Idé- og inspirationskatalog”.

Arbejdet​ ​med​ ​ideer​ ​og​ ​“Projektcafe”.

Vi ønsker at give de forskellige projektgrupper den bedst mulige støtte og sparring til deres projekter fra start til slut. Hvilke ideer/indsatser der bliver arbejdet videre med afhænger helt af,
hvad vi som frivillige brænder for at arbejde med. ”Det er lysten der styrer værket”.

Som annonceret til Folket Former-møde afholder vi ”Projektcafé” på Stenvad Mosebrugscenter d. 30 nov. kl. 18.30 – 20.30. ​Det er vores tanke at projektcaféen bliver et gennemgående tilbud
for alle, der arbejder med og har lyst til at møde andre, der arbejder med projekter, tiltag og ideer. Er I en forening, en gruppe af borgere eller en lille virksomhed, der arbejder med en ide eller
projekt, er i også velkommen til at komme i projektcaféen.

Vi tilbyder et uformelt, hyggeligt og inspirerende sted at arbejde, gratis te/kaffe og sparring på ideer, hjælp til udvikling af ideer og samspil med klyngeprojektet mv.

Vi starter aftenen med en fælles velkomst og kort præsentation af de forskellige ideer. Derefter arbejder de der har lyst videre med de forskellige projekter med mulig sparring fra styregruppen.
Vi har erfaringer med idéudvikling, projektbeskrivelser, fundraising, netværksarbejde og meget mere. Derudover har vi tæt kontakt til kommunen og kan hjælpe dig i kontakt med de rette folk
her, hvis du har brug for det.

SÅ er du i gang med et projekt evt. fra sidste møde, har du en idé du gerne vil dele med andre? Har du lyst til at være med på et projekt, men har ingen idé, ønsker du nye folk i din arbejdsgruppe
eller andet lign.? – Så er projektcaféen sikkert noget for dig. Har du bare lyst til at høre noget mere om selve landsbyklyngeprojektet, så er du også velkommen til at komme og få en snak med os. Baren er åben til kl. 21.00. Her kan du købe øl og sodavand.

Organisation

Vi arbejder p.t. på at skabe en solid organisation, som kan støtte bedst muligt op om de initiativer,
som folk, foreninger, erhvervsliv mv. har lyst til at arbejde videre med.

Vi ønsker også med organiseringen at sikre en god synlighed og kommunikation omkring arbejdet med klyngen, og vi vil gøre, hvad vi kan for at alle lokale folk og aktører oplever sig inddraget og involveret i det omfang de ønsker. Vores organisering skal også bidrage til et tættere samarbejdet med Norddjurs Kommune.

Organisation består af tre hovedgrupper. En styregruppe, en kommunikationsgruppe, og en borgerinvolveringsgruppe. På Facebooksiden ”MIN. Midt I Norddjurs” lægger vi inden for kort tid uddybende beskrivelser af disse tre grupper. Her kan du læse mere om de forskellige gruppers roller og opgaver. Alle grupper er stadig åbne, så har du selv lyst eller kender du nogen som kunne have lyst til at deltage i en af disse grupper, så sig endelig til. Ring evt. til Dorthe Lyk på 21694836.

Ansættelse​ ​af​ ​ny​ ​proceskonsulent

I styregruppen har vi besluttet at stoppe vores samarbejde med konsulent Mads Munk Jepsen. Årsagen er et manglende match mellem hans profil og vores konsulentbehov. Det hele er foregået i
tæt samarbejde med DGI ́s sekretariat for landsbyklynger, der er arbejdsgiver for konsulenter i landsbyklyngeprojektet. Landsbyklyngesekretariatet er nu i samarbejde med os og Norddjurs Kommune i gang med en ny ansøgningsrunde.

Der afholdes ansættelsessamtaler i starten af dec. Imens vi venter på en ny konsulent holder Maria, Dorthe, Eigil og Ikki gryden i kog. Vi sikrer fremdrift, overblik og samler op på løse ender ☺ Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til landsbyklyngearbejdet.

Adam Bindslev

Adam flyttede til Ørum i 2006. Arbejder til dagligt i Semiosis Formidling ApS og beskæftiger sig med fotografi, video, journalistik og digital formidling. Lettere afhængig af sociale medier.