Rethink Ørum: Ørum Tidende i samarbejde med 8. klasse på Ørum Skole

Aarhus som Kulturhovedstad er over os – og temaet “Rethink” er spredt ud over hele regionen. I uge 6 stod vi så for tur da 8. klasse på Ørum skole fik opgaven: “Rethink Ørum”. En opgave, hvor Ørum Tidende også spillede en rolle. Resultaterne af elevernes arbejde bliver nemlig vist herunder.

Eleverne fik til opgave at gentænke Ørum. Den måde Ørum bliver præsenteret på, den måde Ørum fungerer på og de tilbud der er i Ørum. De valgte helt selv deres problemstilling – og skal derefter præsentere deres løsning / vision i en kort video med tilhørende tekst.

Fremadrettet og positiv

Noget af det vigtige i elevernes opgave er, at løsningen skuer fremad. At videoerne viser en ny vej, en ny vision eller bare en helt ny måde at se området på. At det kan inspirere os andre til at se tingene på en ny måde, hvor Ørums muligheder og potentialer bliver præsenteret på en positiv måde.
Opgaven spiller direkte sammen med Aarhus 2017’s vision og åbne invitation. Som Kulturhovedstaden skriver: “… vi inviterer alle til at skabe forandring gennem kunst og kultur; til at styrke identiteten i vores region; til at opbygge, opleve og deltage i kulturaktiviteter af høj kvalitet; til at ændre spillets regler.”
For 8. klasse handlede det i uge 6 om at tænke nyt og skabe noget der kan få os andre til at gøre det samme. At ændre spillets regler – også her i byen.

Adam Bindslev

Adam flyttede til Ørum i 2006. Arbejder til dagligt i Semiosis Formidling ApS og beskæftiger sig med fotografi, video, journalistik og digital formidling. Lettere afhængig af sociale medier.