Nyt navn – nye perspektiver

Vi startede Ørum Tidende i efteråret 2016 – med det formål at blive talerør for alt det som sker i Distrikt Ørum. Det var aldrig formålet, at vi kun skulle skrive om Ørum by. Men det blev konsekvensen – og måske er navnet en del af årsagen.

Det stod beskrevet i formålet på siden at vi skulle dække det som foregår i Ørum, Glesborg, Fjellerup, Bønnerup og omegn. Men det er ikke mærkeligt, hvis dem som så siden tænkte, at det var meget centreret omkring Ørum. Så derfor føler vi at det er på tide at skifte navn til noget som indikerer den bredere dækning rent geografisk.

Det nye navn er Nørre Djurs Tidende – med et nik til den gamle Nørre Djurs Kommune der forsvandt ved kommunalreformen for 10 år siden. Det er ikke fordi vi ønsker at skue tilbage til de gode gamle dage, at vi har valgt navnet. Vi har valgt det fordi vi kan lide det – og fordi det indikerer det vi gerne vil. Nemlig være et samlende medie for landsbyerne i midt af Norddjurs Kommune.

Kigger man under Om Nørre Djurs Tidende vil man se at vi ønsker at være medie for Ørum, Glesborg, Stenvad, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild og omegn. Og det der “omegn” er vigtigt. For det betyder ikke, at vi ikke dækker ting der sker i Kni, Ginnerup, Ramten, Ørbæk, Constantia, Mastrup, Selkær, Dystrup, Laen, Hemmed, Emmedsbo, Fannerup og så videre. Vi ønsker at være talerør og medie for hele området. Så vi håber virkelig at de nævnte bynavne ikke kommer til at skygge for ambitionen.

Samlende medie

Pointen er at vi ønsker at være et samlende medie. At være med til at skabe samarbejde og kommunikation på tværs af landsbyerne og ikke bidrage til at opbygge falske modsætninger imellem os. Beslutningen om at skifte navnet er i høj grad inspireret af arbejdet med landsbyklyngen MiN – Midt i Norddjurs – og et ønske om at Nørre Djurs Tidende kan være et positivt bidrag til arbejdet med at skabe en landsbyklynge.

Men der er en ting vi mangler. Nemlig skribenter. Hvis vi virkelig skal kunne leve op til ambitionen om at dække hele området så kræver det at vi har folk der bidrager i hele området. Så vi søger i den grad skribenter i Glesborg, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild, Stenvad, Ørum og omegn.

Adam Bindslev

Adam flyttede til Ørum i 2006. Arbejder til dagligt i Semiosis Formidling ApS og beskæftiger sig med fotografi, video, journalistik og digital formidling. Lettere afhængig af sociale medier.