Kom til infomøde den 27/10 2016

Den 3. maj 2016 blev der afholdt borgermøde på Ørum Skole for at diskutere opbakningen omkring lokalsamfundet i almindelighed og skolen i særdeleshed. Der blev nedsat en række arbejdsgrupper der arbejdede videre med emnerne fra mødet – branding af Distrikt Ørum, øget medieopmærksomhed og meget andet. Nu er arbejdsgrupperne parate til at fortælle, hvad de er kommet frem til. Det sker på infomødet den 27. oktober kl. 19:00.

Mødet i maj blev afholdt på baggrund af den analyse af folkeskoleområdet, som kommunalbestyrelsen gennemførte – og som resulterede i borgermøder i Grenaa og Auning, hvor en række mulige scenarier for en fremtidig skolestruktur i Norddjurs blev fremlagt. I en del af disse scenarier var Ørum Skole i søgelyset, og derfor blev der taget initiativ til mødet den 3/5, hvor byen kunne vise, at vi står sammen om skolen, og ønsker at bevare og udvikle vores lokalsamfund.

Nu er der så gået en sommerferie, og støvet har lagt sig lidt. Diskussionen om skolelukninger er forstummet – indtil videre. Men det betyder ikke, at emnet ikke kan komme på banen igen.

På infomødet vil der blive fremlagt, hvilke initiativer der allerede er taget – og hvad der er på bedding. Her vil du få muligheden for at bidrage til den yderligere udvikling og være med i de nedsatte arbejdsgrupper. Det er et møde til dig som er nysgerrig, og til dig som sidder med en god ide til, hvordan vi kan skabe mere opmærksomhed omkring vores lokalsamfund, og bidrage til den yderligere udvikling af byen og området.

Mødet afholdes i Sal B på Ørum Skole og starter kl. 19:00. Flere oplysninger findes på Facebook-siden “Distrikt Ørum – Vi Lever“.

Dagsorden for mødet

 • Status
 • Arbejdsgrupperne
  • StærkMidte v. Torben Lund
  • Kampagne v. Tina Kragh
  • Medie v. Adam Bindslev
 • Hvad gør vi nu. Årshjul.
 • Nye initiativer/arbejdsgrupper
  • Forslag:
   • Legeplads
   • Åparken

Adam Bindslev

Adam flyttede til Ørum i 2006. Arbejder til dagligt i Semiosis Formidling ApS og beskæftiger sig med fotografi, video, journalistik og digital formidling. Lettere afhængig af sociale medier.